STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ NOWE MEDIA I ANIMACJĘ
STUDIUJ KURATORSTWO I ORGANIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ DESIGN MANAGEMENT
AS / SZCZECIN ASWS

studiuj scenografię i przestrzeń wirtualną

Kierunek studiów: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
specjalność: scenografia i przestrzeń wirtualna

studia I stopnia

Na specjalności scenografia i przestrzeń wirtualna na pierwszym stopniu studiów studentki i studenci poznają zagadnienia współczesnej scenografii i przestrzeni wirtualnej, elementy projektu koncepcyjnego i wykonawczego, style w architekturze oraz sztuce i związane z nimi tradycje wykonawcze. Uczą się praktycznego zastosowania wiedzy w o technikach i technologii w teatrze, filmie oraz przestrzeni wirtualnej, a także analizowania projektu pod tym kątem wykonawczym. Poznają części składowe projektu, czytają rysunki projektowe w tym rzuty, przekroje, detale, także detale scenograficzne. Poznają podstawy aranżacji scen teatralnych, planów filmowych i telewizyjnych a także obiektów użyteczności publicznej. Zyskują orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w scenografii oraz przestrzeni wirtualnej.
 
Kierunek studiów: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
specjalność: architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna

studia II stopnia
 
Na drugim stopniu studiów Wydział prowadzi specjalność architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna. Program studiów zakłada przekazanie pogłębionej wiedzy dotyczącej realizacji kompleksowych prac projektowych w zakresie architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej oraz przestrzeni wirtualnej, wystawiennictwa, scenografii, małej architektury i mebla w kontekście określonej przestrzeni. Rozszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia kontekstu sztuki projektowej poprzez realizację zajęć teoretycznych z psychofizjologii zmysłów, teorii designu, teorii teatru, komunikacji wizualnej, teorii współczesnej sztuki i architektury. Studenci i studentki wyrabiają umiejętności rozwiązywania złożonych zadań projektowych, pracy zespołowej, kierowania działaniami artystycznymi oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Studia pozwalają na poszerzenie kompetencji samodzielnego, świadomego i efektywnego wykorzystywania nabytej wiedzy, obrony oraz przekonującej prezentacji własnych koncepcji. Zapewniają profesjonalne wykształcenie przygotowujące do zawodu oraz do dalszej pracy naukowo-badawczej. Program jest oparty o rozszerzone i zaawansowane treści wprowadzone na studiach pierwszego stopnia oraz elastyczny system treści kierunkowych, obieralnych przez studenta/ studentkę zgodnie z jego/jej dotychczasową wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami i oczekiwaniami. Wszystko to umożliwia absolwentowi efektywne odnalezienie się w zawodowych realiach związanych z kulturą, sztuką i projektowaniem oraz odpowiada szeroko pojętym potrzebom społecznym. Absolwent jest także przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do podjęcia studiów doktorskich.

 
Studia zapewniają profesjonalne wykształcenie przygotowujące do zawodu w zakresie obranego kierunku. Program studiów gwarantuje podstawowe i zaawansowane treści obowiązkowe na pierwszym roku studiów, oraz elastyczny system treści kierunkowych, obieralnych przez studenta, począwszy od drugiego roku zgodnie ze swoimi predyspozycjami i oczekiwaniami.
 


Sprawdzaj nasze media społecznościowe:

Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu 
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin 
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie https://www.rekrutacja.akademiasztuki.eu 

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu  
zamknij