STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I GRY KOMPUTEROWE
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ MEBEL I FORMY PRZESTRZENNE
STUDIUJ GRY I APLIKACJE
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW I ANIMACJĘ
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ GRAFIKĘ INTERAKTYWNĄ 

kierunek studiów: Grafika 
specjalność: grafika interaktywna 
 
studia I stopnia
 
Studia w zakresie specjalności grafika interaktywna przygotowują studenta do podjęcia działalności artystycznej i zawodowej. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii, potrafiących w sposób kreatywny, otwarty i oryginalny zrealizować projekty multimedialne. Student po ukończeniu kierunku jest przygotowany do podjęcia działalności w zakresie: grafiki interaktywnej, cyfrowej i multimedialnej, fotografii i obrazowania cyfrowego, multimediów i przestrzeni wirtualnej, podstaw programowania i modelowania 3D, sfery audiowizualnej, rzeźby i transformacji cyfrowych, działań przestrzennych i interaktywnych oraz strategii artystycznych. Katedra posiada pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt. Kadra dydaktyczna złożona jest ze specjalistów w powyższych dziedzinach, aktywnych na polu artystycznym i zawodowym. Katedra realizuje ze studentami wystawy artystyczne w Polsce i za granicą. W ramach jednostki działa Koło naukowe „PRYZMAT”, którego celem jest rozwijanie sztuki gier interaktywnych na Akademii Sztuki. 
 

Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu 
Kolegium Sztuk Wizualnych www.facebook.com/KolegiumSztukWizualnych 
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin  
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie www.AkademiaSztuki.eu/rekrutacja  

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu  
 
 
dr
Krystian Daszkowski
Pracownia Fotografii i Obrazowania Cyfrowego
Kierunek Grafika Interaktywna to interesująca propozycja Akademii Sztuki w Szczecinie dla osób chcących działać na przecięciu dziedzin artystycznych i projektowych. Wielowektorowe podejście do edukacji daje studentom szersze spektrum wyboru własnego języka wizualnego w zależności od potrzeby czy to osobistej (przy tworzeniu wystawy, działań artystycznych) czy rynkowej (przy realizowaniu zleceń komercyjnych w trakcie trwania studiów lub po ich ukończeniu). Osoby, które studiują na tym kierunku uzyskują wiedzę i umięjętności z zakresu obsługi oprogramowań komputerowych – narzędzi niezbędnych w pracy grafika zarówno w komercyjnych jak i niekomercyjnych kontekstach. Absolwenci popierają swój warsztat technologiczny i artystyczny wiedzą nabytą z zajęć teoretycznych obejmujących zagadnienia związane nie tylko ze sztuką ale szeroko rozumianą kulturą i humanistyką.
mgr
Ewelina Maksimiuk
Pracownia Rzeźby i Transformacji Cyfrowych
Studenci na kierunku Grafika Interaktywna uczą się wykorzystywania współczesnych technologii, bazując na tradycyjnych technikach. Zgłębiają zagadnienia związane z szeroko pojętą grafiką, m.in.: modelowanie 3D, podstawy programowania, wideo, fotografia cyfrowa, animacja komputerowa, grafika 2D, grafika multimedialna, performance, rzeźba i inne działania przestrzenne. Ważnym czynnikiem wpierającym zdobywanie wiedzy są laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt m.in.: Laboratorium cyfrowego modelowania 2D i 3D, Laboratorium cyfrowego druku prototypowego. Kształcenie na kierunku Grafika Interaktywna uczy studentów niekonwencjonalnego myślenia. Zachęca do poszukiwań własnego sposobu wypowiedzi wizualnej, rozwija kreatywność oraz przygotowuje do pracy z wykorzystaniem nowych technologii.
student
Jakub Helland
Kierunek Grafika Interaktywna uczy nas odkrywać nowe horyzonty, wychodzić ze strefy komfortu łącząc różne dziedziny, z którymi zwykle nie mieliśmy wcześniej styczności. Uczymy się między innymi abstrakcyjnego oraz projektowego myślenia podczas przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych. Oprócz tego mamy możliwość realizowania kursów, które mogą poszerzyć naszą wiedzę. Dzięki różnorodności każdy może wybrać coś dla siebie i rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Nasz zakres kształcenia obejmuje m.in.: projektowanie grafiki cyfrowej, modelowanie 2D i 3D, projektowanie dźwięku. To, co odróżnia kierunek grafiki interaktywnej to m.in. nastawienie na projektowanie gier i aplikacji.
studentka
Emilia Żmuda
Kierunek Grafika Interaktywna skupia się głównie na działaniach artystyczno-projektowych w cyfrowej formie. Podczas zajęć poznajmy działanie programów komputerowych oraz dowiadujemy się jak wygląda praca artysty. Jako studenci tego kierunku, poruszamy się po dość rozległym obszarze. Dziedziny, z jakimi mamy do czynienia to między innymi: dźwięk, fotografia, obraz, animacja i projektowanie. Największą zaletą tego kierunku jest poznawanie wielu programów, aplikacji, technologii, które są kluczowe, jeśli chodzi o aktualny rynek pracy. Pozwala to być zorientowanym na różne możliwości dalszej kariery. Ważne jest też to, że kierunek, jakim jest Grafika Interaktywna, mocno skupia się na rozwinięciu naszego artystycznego postrzegania rzeczywistości, co jest kluczowe podczas wykonywania samodzielnych prac.
zamknij