STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ NOWE MEDIA I ANIMACJĘ
STUDIUJ KURATORSTWO I ORGANIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ DESIGN MANAGEMENT
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Kierunek studiów: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
specjalność: architektura wnętrz
 
studia I stopnia
 
Specjalność architektura wnętrz na pierwszym stopniu studiów gwarantuje studentom i studentkom poznanie i zrozumienie elementów składowych projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego oraz zasad rysunku technicznego i ergonomii. Uczestnicy i uczestniczki studiów uczą się zasad tworzenia małej architektury, detali architektonicznych oraz technologii stosowanych w architekturze i budownictwie. Ważnym elementem studiów jest opanowanie programów komputerowych wspomagających projektowanie, w tym również metod wizualizacji przestrzeni informacyjnej w postaci trójwymiarowych interaktywnych środowisk architektonicznych (VR). Studenci i studentki poznają m.in. nurty architektoniczne, historię sztuki, zagadnienia z zakresu psychofizjologii człowieka czy zasad komunikacji interpersonalnej i społecznej. Program studiów oprócz obowiązkowej podstawy wprowadza elastyczny system treści kierunkowych, obieralnych przez studenta, począwszy od drugiego roku.

Kierunek studiów: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
specjalność: architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna

studia II stopnia
 
Na drugim stopniu studiów Wydział prowadzi specjalność architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna. Program studiów zakłada przekazanie pogłębionej wiedzy dotyczącej realizacji kompleksowych prac projektowych w zakresie architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej oraz przestrzeni wirtualnej, wystawiennictwa, scenografii, małej architektury i mebla w kontekście określonej przestrzeni. Rozszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia kontekstu sztuki projektowej poprzez realizację zajęć teoretycznych z psychofizjologii zmysłów, teorii designu, teorii teatru, komunikacji wizualnej, teorii współczesnej sztuki i architektury. Studenci i studentki wyrabiają umiejętności rozwiązywania złożonych zadań projektowych, pracy zespołowej, kierowania działaniami artystycznymi oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Studia pozwalają na poszerzenie kompetencji samodzielnego, świadomego i efektywnego wykorzystywania nabytej wiedzy, obrony oraz przekonującej prezentacji własnych koncepcji. Zapewniają profesjonalne wykształcenie przygotowujące do zawodu oraz do dalszej pracy naukowo-badawczej. Program jest oparty o rozszerzone i zaawansowane treści wprowadzone na studiach pierwszego stopnia oraz elastyczny system treści kierunkowych, obieralnych przez studenta/ studentkę zgodnie z jego/jej dotychczasową wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami i oczekiwaniami. Wszystko to umożliwia absolwentowi efektywne odnalezienie się w zawodowych realiach związanych z kulturą, sztuką i projektowaniem oraz odpowiada szeroko pojętym potrzebom społecznym. Absolwent jest także przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do podjęcia studiów doktorskich.
 
Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie https://www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu 

 
 
dr
Dominika Zawojska-Kuriata
Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Kształtowania Przestrzeni Publicznej

Oprócz nauki projektowania architektury wnętrz, przestrzeni publicznych, przestrzeni terapeutycznych, wystawiennictwa, mebli czy form użytkowych, studenci mogą uczyć się projektowania gier i poruszania się w wirtualnej rzeczywistości dokonując wyboru pośród przeróżnych pracowni, które prowadzone są przez znakomitych pedagogów, oferujących swoje doświadczenie, wiedzę i wieloletnią praktykę projektową.  

Na wydziale Architektury wnętrz możliwe jest kształcenie się w systemie dwustopniowym – na poziomie licencjackim i magisterskim. Mogę śmiało pokusić się o stwierdzenie, że osoby, które ukończyły Architekturę wnętrz i przestrzeń wirtualną na naszym wydziale są świadomymi i profesjonalnymi projektantami, którzy zdobytą wiedzą potrafią wykorzystać podczas praktyki zawodowej.  

Nasi absolwenci odnoszą sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą, podejmując pracę w renomowanych biurach projektowych, czy prowadząc własną działalność architektoniczną.  

Odbywając zajęcia ze studentami I roku, I stopnia podczas Podstaw projektowania architektury wnętrz, aż po zajęcia na drugim stopniu studiów w pracowniach, mam szansę obserwować niesamowity rozwój i postęp, który świadczy o tym, jaką drogę projektową przebywają, uczestnicząc w różnorodnych oferowanych im zajęciach. Jak co roku cieszę się na spotkanie z nowym rocznikiem przyszłych architektów wnętrz!

mgr
Anna Paszkowska - Thurow

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz - Przestrzeń Mieszkalna

 

Zajęcia w pracowni mają na celu ukazanie praktycznego aspektu zawodu architekta wnętrz oraz usystematyzowanie przebiegu procesu projektowego.

Pracownia kształci studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Dobra architektura wnętrz przestrzeni mieszkalnych jest efektem procesu, podczas którego zleceniodawca powinien być sprawnie przeprowadzony przez architekta proponującego zindywidualizowane rozwiązania projektowe. Czynnikiem decydującym są kompetencje architekta, pozwalające zleceniodawcy na uzyskanie przestrzeni zgodnej z wypracowanym wspólnie projektem.

Zadania projektowe, poruszają problemy związane z szeroko rozumianym warsztatem architekta wnętrz: jakością rozwiązań projektowych i materiałowych, znajomością sztuki budowlanej, umiejętnością przygotowania produkcji i nadzoru nad realizacją projektu.

studentka AWIPW, rok III, I st
Kinga Łukasik

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz od pierwszego dnia okazały się sporym wyzwaniem. W ciągu niemal trzech lat nauczyłam się zaangażowania, czerpania radości z powierzonych mi zadań oraz tego, że popełnianie błędów jest okej. Studia pozwoliły mi spojrzeć na różne rzeczy z szerszej perspektywy, zrozumieć, że piękno może być obiektywne, jak i subiektywne 

Nauczyłam się odnajdywać inspiracje w otaczającej nas codzienności, przywiązywać dużą uwagę do estetyki oraz samodzielnie rozwiązywać problemy projektowe. Poznałam dziesięć zasad dobrego designu, z których staram się korzystać przy każdym procesie tworzenia. Spotkałam wykładowców, którzy z niesamowitą pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Miałam okazję spróbować swoich sił w wielu dziedzinach związanych z architekturą wnętrz, dzięki czemu znalazłam kierunek, w którym czuję się najlepiej, i z którym wiążę swoją przyszłość. 


AWIPW, rok II, st. II
Blanka Jaworska

Architektura wnętrz to kierunek dla wszystkich, których fascynuje kreowanie przestrzeni wokół człowieka. Studenci mogą sprawdzić się w projektowaniu małej i wielkiej architektury; wnętrz oraz mebli. Wykładowcy zachęcają nas do kreatywnego myślenia i unikania schematów. W świetnie wyposażonych laboratoriach Centrum Przemysłów Kreatywnych możemy zmierzyć się z samodzielnym wykonaniem projektu pod okiem zawsze chętnych do pomocy laborantów. Jest to dobra okazja, by zapoznać się z materiałami i możliwościami ich wykorzystania, co znacząco wzbogaca naszą praktyczną wiedzę i może okazać się super przygodą. Prócz standardowych zajęć związanych z projektowaniem uczelnia oferuje możliwość wybrania pracowni artystycznych, w których możemy rozwijać swoje pasje związane na przykład z malarstwem, ceramiką czy fotografią. To wspaniały czas na eksperymentowanie i odkrywanie nowych zajawek. Studiowanie na tym kierunku wykształciło mój charakter i uwrażliwiło na problemy współczesnego świata, nauczyło uważności i szerszego myślenia.

absolwentka, projektantka wnętrz w IKEA
Martyna Wojciechowska

Studiowanie Architektury Wnętrz dało mi możliwość odkrycia tego, co kocham robić. A to, że nadal rozwijam się artystycznie i projektuję, jest zasługą osób tworzących Wydział, które popychały mnie do tego, żebym zawsze myślała szerzej. Studia nauczyły mnie posiadania silnego własnego zdania i zupełnie innej wrażliwości. Pokazały mi, że jeśli wystarczająco ciężko pracujemy, możemy zrobić wszystko. Dały mi ogromną pewność siebie.

zamknij