STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WN. I SCENOGRAFIĘ II STOPIEŃ
STUDIUJ FILM EKSPERYMENTALNY
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
STUDIUJ KURATORSTWO I REALIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I PROJEKTOWANIE UX
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ WZORNICTWO II STOPIEŃ
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ MALARSTWO

Kierunek studiów: Malarstwo

studia I i II stopnia

Studia na kierunku malarstwo oparte są na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warsztatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa. Studenci mają możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych, które pomagają rozwijać ich indywidualną drogę artystyczną z jednoczesnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy w branżach kreatywnych.

Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu   
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin  
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke  

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu  
dr hab. / prof. AS
Bartłomiej Otocki
Pracownia Rysunku II

Uczymy sposobów myślenia i dochodzenia do określonych rozwiązań. Studenci samodzielnie mają określać obszar własnych poszukiwań. Nie sprzedajemy prostych patentów. Dążymy do sytuacji, w której pedagog jest konsultantem a nie mentorem. Koncentrujemy się na stopniowym odkrywaniu i wzmacnianiu osobowości artystycznej studentów, a nie narzucaniu im zewnętrznych wizji uprawiania sztuki. Wspieramy ich w rozwijaniu indywidualnego, rozpoznawalnego stylu. Zwracamy uwagę na pułapki towarzyszące uprawianiu sztuki (presja na sukces, egoizm i megalomania, czy uwarunkowania finansowe).

III rok studiów I stopnia
Dobromiła Hada-Jasikowska

Wykładowca nie jest dla Ciebie niedostępnym mistrzem. Rzadziej jest to spotkanie mistrz i uczeń, częściej jest to relacja człowiek-człowiek, w której zarówno Ty jak i On – cały czas uczycie się i czerpiecie od siebie wzajemnie. Tylko w takim układzie można sobie zaufać. Myślę, że jest to ważne, bo „robienie sztuki” to grzebanie w sobie i ludziach, przechodzenie przez osobiste historie. Aby o tym mówić, trzeba czuć się bezpiecznie, a taka partnerska relacja to umożliwia.

III rok studiów I stopnia
Emilia Kucharczuk

Współcześnie malarstwo można tworzyć i definiować na wiele sposobów. Porzucając wszelkie akademickie schematy, poruszamy się w morzu nieograniczonych możliwości. Zdecydowana otwartość i pełna swoboda w doborze medium, jest jednym z największych atutów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów.

zamknij