STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ FILM EKSPERYMENTALNY
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ ANIMACJĘ
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
ZOBACZ SPOT
STUDIUJ PROJEKTOWANIE UBIORU
ZOBACZ SPOT
AS / SZCZECIN WMINM

STUDIUJ MALARSTWO

MALARSTWO

studia I i II stopnia

Studia na kierunku malarstwo oparte są na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warsztatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa. Studenci mają możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych, które pomagają rozwijać ich indywidualną drogę artystyczną z jednoczesnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy w branżach kreatywnych.


Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie to:
- kadra złożona z najlepszych artystów, projektantów i teoretyków
- indywidualne podejście do studentów
- nowocześnie wyposażone pracownie
-  aktywna promocja twórczości studentów i absolwentów
- współpraca z uczelniami artystycznymi w Polsce i za granicą
- własne galerie - Zona Sztuki Aktualnej oraz Obrońców Stalingradu 17
- Festiwal Młode Wilki – jeden z ważniejszych festiwali dla młodych twórców w Polsce
- dostęp do licznych wydarzeń artystycznych i kulturalnych
- bliskość Berlina – europejskiej stolicy sztuki

www.facebook.com/www.akademiasztuki.eu 
www.instagram.com/wminm_as 
www.twitter.com/wminm_as 
www.wminm.akademiasztuki.eu 
www.akademiasztuki.eu 
 
Kontakt w sprawie procesu rekrutacji na studia:

Dział Spraw Studenckich - najlepiej odpowie na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji:

bos@akademiasztuki.eu 

Kontakt z sekretariatem Wydziału:

karolina.jasinska@akademiasztuki.eu  
dr hab. / prof. nadzw.
Bartłomiej Otocki
VII Pracownia Obrazu

Uczymy sposobów myślenia i dochodzenia do określonych rozwiązań. Studenci samodzielnie mają określać obszar własnych poszukiwań. Nie sprzedajemy prostych patentów. Dążymy do sytuacji, w której pedagog jest konsultantem a nie mentorem. Koncentrujemy się na stopniowym odkrywaniu i wzmacnianiu osobowości artystycznej studentów, a nie narzucaniu im zewnętrznych wizji uprawiania sztuki. Wspieramy ich w rozwijaniu indywidualnego, rozpoznawalnego stylu. Zwracamy uwagę na pułapki towarzyszące uprawianiu sztuki (presja na sukces, egoizm i megalomania, czy uwarunkowania finansowe).

III rok studiów I stopnia
Doromiła Hada-Jasikowska

Wykładowca nie jest dla Ciebie niedostępnym mistrzem. Rzadziej jest to spotkanie mistrz i uczeń, częściej jest to relacja człowiek-człowiek, w której zarówno Ty jak i On – cały czas uczycie się i czerpiecie od siebie wzajemnie. Tylko w takim układzie można sobie zaufać. Myślę, że jest to ważne, bo „robienie sztuki” to grzebanie w sobie i ludziach, przechodzenie przez osobiste historie. Aby o tym mówić, trzeba czuć się bezpiecznie, a taka partnerska relacja to umożliwia.

III rok studiów I stopnia
Emilia Kucharczuk

Współcześnie malarstwo można tworzyć i definiować na wiele sposobów. Porzucając wszelkie akademickie schematy, poruszamy się w morzu nieograniczonych możliwości. Zdecydowana otwartość i pełna swoboda w doborze medium, jest jednym z największych atutów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów.

zamknij