STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ
STUDIUJ SCENOGRAFIĘ I PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ
STUDIUJ ARCHITEKTURĘ WN. I SCENOGRAFIĘ II STOPIEŃ
STUDIUJ FOTOGRAFIĘ
STUDIUJ SZTUKĘ MEDIÓW
STUDIUJ KURATORSTWO I REALIZACJĘ WYSTAW
STUDIUJ MALARSTWO
STUDIUJ GRAFIKĘ ARTYSTYCZNĄ
STUDIUJ GRAFIKĘ PROJEKTOWĄ
STUDIUJ GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNĄ
STUDIUJ PROJEKTOWANIE MODY
STUDIUJ KOMUNIKACJĘ WIZUALNĄ I PROJEKTOWANIE UX
STUDIUJ PROJEKTOWANIE PRODUKTU
STUDIUJ WZORNICTWO II STOPIEŃ
AS / SZCZECIN ASWS

STUDIUJ FILM EKSPERYMANTALNY

Kierunek studiów: film eksperymentalny

studia I i II stopnia
 
Studia na kierunku FILM EKSPERYMENTALNY skierowane są do przyszłych artystów i artystek wizualnych pracujących w obszarze filmu. Celem naszego zakładu jest stworzenie warunków sprzyjających niezależnemu rozwojowi artystycznemu oraz wyposażenie naszych studentów i studentek w (teoretyczną i praktyczną) wiedzę niezbędną do pracy twórczej.

Podczas zajęć realizujemy liniowe i nieliniowe formy filmowe, eksplorujemy obszary filmu dokumentalnego i mockumentu, tworzymy narracje wideo 360 i środowiska wirtualne, podejmujemy aktywności okołoteatralne oraz działamy w przestrzeni społecznej.

Duży nacisk kładziemy na refleksję nad rolą artystów i artystek w społeczeństwie oraz krytyczny potencjał działań artystycznych. Wspieramy pogłębiony research, prace transdyscyplinarne i poszukiwania związane z nowymi technologiami.

Obok obowiązkowego programu zajęć teoretycznych i praktycznych takich jak historia filmu, analiza dzieła filmowego, montaż filmowy, elementy scenariusza,  studenci i studentki uczestniczą w zajęciach w wybranych przez siebie pracowniach prowadzonych przez uznanych i aktywnie działających artystów i artystki:
 
Pracownia Przestrzeni Filmowej // dr Anna Konik mgr Piotr Bruch
 
Pracownia Form Dokumentalnych // mgr Małgorzata Mazur

Pracownia Filmu Imersyjnego i Doświadczeń VR // mgr Robert Mleczko
 
Pracownia Filmu Eksperymentalnego // dr hab. Hubert Czerepok, prof. AS mgr Magdalena Szymków
 
Pracownia Filmu Społecznego // dr hab. Karolina Breguła mgr Adelina Cimochowicz
 
Laboratorium Postprodukcji Filmowej dr Marek Kucharski


Zajęcia we wszystkich tych pracowniach składają się ze wspólnych spotkań, wykładów i dyskusji oraz regularnych konsultacji własnych projektów artystycznych. Ponadto studenci i studentki mają możliwość uzupełnienia swojej edukacji poprzez udział w zajęciach w innych pracowniach Wydziału Sztuki Mediów.

W trakcie studiów w Katedrze Filmu zapewniamy twórcze środowisko oparte na zrozumieniu, szacunku i otwartości. Obok zajęć teoretycznych i pracowni, studenci i studentki doświadczają u nas pracy zespołowej i realizują działania wspólnotowe. Prowadzimy grupowe warsztaty, wspólne projekty filmowe i wyjazdy plenerowe.

Po ukończeniu studiów na specjalności film studenci i studentki posiadają praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji własnych projektów filmowych oraz zaplecze teoretyczne umożliwiające kontynuowanie własnej działalności artystycznej. 

Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie to:

- kadra złożona z najlepszych artystów, projektantów i teoretyków
- indywidualne podejście do studentów
- nowocześnie wyposażone pracownie
- aktywna promocja twórczości studentów i absolwentów
- współpraca z uczelniami artystycznymi w Polsce i za granicą
- własne galerie - Zona Sztuki Aktualnej oraz Obrońców Stalingradu 17
- Festiwal Młode Wilki - jeden z ważniejszych festiwali dla młodych twórców w Polsce
- dostęp do licznych wydarzeń artystycznych i kulturalnych
- bliskość Berlina - europejskiej stolicy sztuki


Sprawdzaj nasze media społecznościowe:
Akademia Sztuki w Szczecinie www.facebook.com/akademiasztuki.eu 
Instagram uczelni www.instagram.com/akademiasztuki.szczecin  
Instagram Studiuj Sztuke www.instagram.com/StudiujSztuke  

Szczegóły dotyczące rekrutacji na naszej stronie www.rekrutacja.akademiasztuki.eu
Wszystkie pytania i wątpliwości rozwieje Biuro Spraw Studenckich pod adresem bos@akademiasztuki.eu  
dr hab. / prof. AS
Hubert Czerepok
Pracownia Filmu Eksperymentalnego

Pracownia Filmu Eksperymentalnego jest sprofilowana na kształcenie w dziedzinie kina awangardowego i eksperymentalnego. Studenci w niej studiujący zgłębiają podstawy języka filmowego jednocześnie uczą się przełamywania konwencji gatunkowych obowiązujących w kinie. Celem Pracowni jest wykształcenie wrażliwych i kreatywnych twórców, dla których przestrzeń obrazu kinematograficznego jest obszarem eksperymentu i poszukiwania. Proces edukacyjny to przede wszystkim realizowanie własnych projektów filmowych, odpowiedzi na zadane w Pracowni tematy, udział w dyskusjach, a także pokazy uznanych twórców kina awangardowego i eksperymentalnego. Zajęcia w Pracowni Filmu Eksperymentalnego polegają na merytorycznym przygotowaniu studenta do rozpoczęcia pracy filmowca – eksperymentatora oraz „opiece artystycznej“ podczas realizacji obrazów filmowych.

mgr
Robert Mleczko
Pracownia filmu imersyjnego i doświadczeń VR

Bardzo istotnym elementem edukacji jest poszerzenie świadomości języka filmowego u studentów, zapoznanie ich z historią eksperymentu w filmie oraz uświadomienie roli procesu/czasu w tworzeniu dzieła filmowego. Poprzez realizowane filmy zapoznajemy studentów z szeregiem strategii reżyserskich, montażowych, postprodukcyjnych, koniecznych do ukształtowania absolwenta świadomego wagi innowacji w filmie.

II rok studiów I stopnia
Monika Olszewska

Na specjalności film eksperymentalny mogę rozwijać swój warsztat pod okiem prowadzących, nie będąc jednocześnie zmuszana do konkretnych form wyrazu. Mogę nieustannie próbować swoich sił we wszystkich filmowych konwencjach. Umożliwia mi to przede wszystkim nieograniczony dostęp do sprzętu i laboratoriów, jakich nie znajdzie się w innych szkołach w Polsce. Najważniejsi są jednak otwarci i chętni do pomocy ludzie, których nie trzeba długo namawiać do współpracy. Studiowałam już na różnych uczelniach, ale pierwszy raz w życiu jestem przekonana, że znalazłam się we właściwym miejscu.

zamknij